مشارکت در ساخت مطمئن با باتیس

گروه ساختمانی باتیس در طول فعالیت خود به پروژههای مختلفی مشاوره تخصصی در زمینه مشارکت در ساخت داده است. پروژه های زیر از مشاوره های مجموعه ما در زمینه مشارکت در ساخت برای کار خود کمک گرفته اند.

پروژه‌های گروه باتیس

پروژه شبنم بلوار فردوس

5 واحد / 7 طبقه / ۳۸۰ زمین

وضعیت: تکمیل شده

پروژه ۱۰ واحدی امیرآباد شمالی

۱۰ واحد / ۷ طبقه / ۴۰۰ زمین

وضعیت: تکمیل شده